Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu


 

NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za finansije, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled najnižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Period primene

Iznos najniže osnovice

"Sl. glasnik RS"

od 1.11.2015. do 31.1.2016.

21.552

90/2015

od 1.2.2016. do 30.4.2016.

22.449

7/2016

od 1.5.2016. do 31.7.2016.

21.012

44/2016

od 1.8.2016. do 31.10.2016.

22.400

65/2016

od 1.11.2016. do 31.1.2017.

22.204

88/2016

  

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu