Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu


PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Za period od 1.2.2016. do 31.1.2017. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

64.162

 

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

11.000

 

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.166

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

 

- Neoporezivi iznos zarade

11.604

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

 

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.666

 

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.201

 

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4)

6.417

 

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

36.665

 

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

9.166

 

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

18.331

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 

 

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.501

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- Pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

11.165

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 

 

- Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 10)

12.180

Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 5/2016, a stupaju na snagu 1. februara 2016. godine.
↩ Nazad na prethodnu stranicu