Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuPREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Za period od 1.2.2017. do 31.1.2018. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

65.189

 

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

11.176

 

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.313

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

 

- Neoporezivi iznos zarade

11.790*

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

 

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.725

 

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.236

 

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4)

6.520

 

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

37.252

 

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

9.313

 

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

18.624

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 

 

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.589

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- Pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

11.344

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 

 

- Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 10)

12.375

Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 7/2017, a stupili su na snagu 1. februara 2017. godine.
* Neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine. Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine.
↩ Nazad na prethodnu stranicu