Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAVISINA UČEŠĆA U FINANSIRANJU ZARADA OSOBA SA INVALIDITETOM

 

Za mesec

Visina učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom
(prema poslednjem objavljenom podatku)

"Sl. glasnik RS"

Januar 2017.

36.820,50

5/2017 od 25.1.2017.

Februar 2017.  

28.615,50

13/2017 od 24.2.2017.

Mart 2017.

32.423,50

29/2017 od 24.3.2017.

April 2017.

32.847,50

40/2017 od 27.4.2017.

Maj 2017.

34.123,00

52/2017 od 26.5.2017.

Jun 2017.

32.430,00

63/2017 od 28.6.2017.

Jul 2017.

33.928,50

72/2017 od 26.7.2017.

Avgust 2017.

33.125,50

79/2017 od 25.8.2017.

Septembar 2017.

32.547,00

87/2017 od 27.9.2017.

Oktobar 2017.

33.219,00

96/2017 od 27.10.2017.

Novembar 2017.

32.301,00

106/2017 od 24.11.2017.

 

Napomena:

Poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013) dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA