Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Propisi Crne Gore • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Pravna baza Paragraf Lex

Štampani i e-časopisi

Priručnici i komentari

Kalkulatori

Kamatni kakulator
Kalkulator sudskih taksi

Početkom oktobra 2010. godine kompanija Paragraf je pokrenula štampano izdanje časopisa Budžetski instruktor
Prvi broj štampanog izdanja časopisa je objavljen 06.10.2010. na dan godišnjice firme i njega smo tematski opredelili i posvetili poslovanju ustanova u sistemu obrazovanja i to: osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i visokoškolskim ustanovama.
Svi brojevi časopisa sadrže odabrane dokumente vezane za određene tematske delatnosti kao i generalne tekstove koji su neophodni svakom budžetskom korisniku.


 • Prednosti
 • Demo
 • Autori
 • Cenovnik i pretplata
 • Poslednji brojevi

Kome je namenjen?

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sveobuhvatna koncepcija časopisa BUDŽETSKI INSTRUKTOR sa aktuelnim prikazima obaveza i poslovnih događaja korisnika sredstava budžeta, pruža pomoć i postaje neophodan operativni učesnik u svakodnevnom poslovanju kako direktora ustanova tako i pravnika/sekretara i ekonomista/šefova računovodstva.

Koje su zakonske oblasti obuhvaćene?

Rubrike časopisa BUDŽETSKI INSTRUKTOR koncipirane su u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem u oblastima:

• Planiranja i finansiranja
• Budžetskog računovodstva i izveštavanja
• Trezorskog poslovanja i platnog prometa
• Interne kontrole i revizije 
• Javnih nabavki
• Radnih odnosa
• Plata, naknada i drugih primanja 

Posebna rubrika u časopisu posvećena je primeni propisa kojima se uređuje obavljanje delatnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta i to: državne uprave, lokalne samouprave, obrazovanja, kulture, nauke, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i javnih preduzeća.

Koje su prednosti ovog časopisa?

Budući da se časopis korisnicima distribuira zajedno sa Paragraf Lex-om - pravnom bazom podataka (koja sadrži sve redakcijski prečišćene verzije tekstova važećih i ranije važećih zakona i podzakonskih akata), tekstovi su rasterećeni citata članova propisa, zato što ih korisnici, ukoliko to žele mogu videti korišćenjem relacija koje su programski uspostavljene. Ovakav način uređivanja, korisnicima omogućava znatno instruktivniju verziju dokumenata, a samim tim i znatno manje vremena za njihovo čitanje i analizu u odnosu na tekstove koji se objavljuju u štampanim izdanjima časopisa slične sadržine. Sama pretraga željenih tekstova je naša najveća prednost, jer podrazumeva mnoštvo načina nalaženja željene vrste dokumenta bez obzira na datum njegovog objavljivanja (preko pretrage propisa ili njegovog određenog člana, pa do pretrage putem ključne reči itd.). Osim svega navedenog, činjenica da se časopis dnevno ažurira već govori o našem zalaganju da korisnici budu obavešteni o svim aktuelnim promenama u najkraćem mogućem roku.

S obzirom na to da se ažuriranje časopisa sprovodi na dnevnom nivou (svakog radnog dana) korisniku je zagarantovana blagovremena informacija kako o samom stupanju na snagu određenog propisa tako i o objavljivanju stučnog komentara ili pitanja i odgovora vezanog za taj propis. 

Obaveštenje

Budžetski instruktor u elektronskom formatu se prodaje kao deo paketa “PARAGRAF KOMENTARI I TUMAČENJA PROPISA".

DEMO VERZIJA PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX


Besplatno pročitajte, koristite, pretražujte prečišćene propise Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine, gradova i opština. Koristite popunjive obrasce i čitajte pravno-ekonomske vesti.
Pristupite Paragraf Lex DEMO aplikaciji >>>

Ko su autori tekstova?

Osim brojne i prevashodno stručne redakcije sa dugogodišnjim iskustvom u izdavaštvu, oblastima i delatnostima čije se poslovanje finansira u okviru budžetskog sistema; kompanija u svom svakodnevnom radu ima na raspolaganju preko 300 autora i saradnika.

Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost vrše u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u javnom sektoru.

Pretplatom na časopis stičete pravo na:

 • 24 BROJA ČASOPISA KOD GODIŠNJE, ODNOSNO 6 BROJEVA ČASOPISA KOD KVARTALNE PRETPLATE
 • BESPLATNE TELEFONSKE KONSULTACIJE - svakog radnog dana od 10h do 13h na telefon 011/2759-703
 • 4 ULAZNICE ZA BESPLATNO PRISUSTVO NA JEDNODNEVNIM SAVETOVANJIMA
 • 2 BESPLATNA PRIRUČNIKA - 1 KOJI REDOVNO OBJAVLJUJE REDAKCIJA I 1 PO IZBORU
 • POPUST - kod pretplate na ostala izdanja kompanije Paragraf
 • SPECIJALIS ZA DIREKTORE - Dodatak časopisu Budžetski Instruktor, namenjen direktorima, rukovodiocima i načelnicima pravnih i finansijskih službi
 • POVOLJNE USLOVE PLAĆANJA - Mogućnost godišnje i kvartalne pretplate, kao i mogućnost plaćanja godišnje pretplate u 4 rate.

POPUSTE NA PRETPLATU na ostala izdanja kompanije Paragraf

CENOVNIK

KONTAKT SA REDAKCIJOM

Pitanja, sugestije i predloge možete dostaviti redakciji časopisa Budžetski instruktor putem e-maila ili faxa u vremenu od 7:30 - 15:30h.

Paragraf Lex D.O.O.
fax: 011/3290-498
e-mail: pitanja.bi@paragraf.rs

Pregled arhive svih brojeva ...pogledaj

 

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: