ma Časopisi Budžetski instruktor


Arhiva Budžetskog instruktora | Arhiva Pravnika u javnom sektoru

Budžetski instruktor je stručni štampani časopis, namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Časopis sadrži:

 • STRUČNE KOMENTARE - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja propisa.
 • PITANJA I ODGOVORE - Odgovori na pitanja iz svakodnevne prakse.
 • AKTUELNU SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA, kao i MODELE vezane za poresko i računovodstveno poslovanje.

 • Izlazi 2 puta mesečno, odnosno 24 broja godišnje.

  Tu su i u svakom trenutku aktuelni statistički podaci i korisne informacija kao na primer podaci o:  • STRUKA NA PRVOM MESTU Redakcija Budžetskog instruktora u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 200 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

  • AKTUELNE TEME Odabir tema radi se u skladu sa potrebama pretplatnika, a na osnovu pitanja i nedoumica, koje se u formi odgovora na pitanja i u formi stručnih komentara objavljuju, i na taj način obezbeđuju blago¬vremeno i zakonito postupanje. Akcenat je na primeni računovodstvenog i poreskog poslovanja, pre svega:
   • Planiranja i finansiranja
   • Budžetskog računovodstva i izveštavanja
   • Trezorskog poslovanja i platnog prometa
   • Interne kontrole i revizije
   • Javnih nabavki
   • Radnih odnosa
   • Plata, naknada i drugih primanja

  • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PUTEM TELEFONA Svi pretplatnici na Budžetski instruktor imaju mogućnost da nam se obrate povodom svojih nedoumica u poslovanju. Na Vaša pitanja, odgovaraju urednici Budžetskog instruktora

  • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PISANIM PUTEM Pitanja možete postaviti i pisanim putem, preko formulara koji se nalazi OVDE. Na Vaša pitanja, odgovore daju eminentni stručnjaci iz svih oblasti, a odgovori su precizni, detaljni i uvek se pozivaju na propise koji regulišu tu materiju.
  1Profaktura za pretplatu
  Količina Cena Vrednost PDV(%)
  1 37600 37600 10

  Osnovica za PDV (10%)    37600
  PDV (10%)     3760
  Ukupno:

  41360 RSD


  MAILING LISTA

  Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

  Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


  Email: