Kompanija Paragraf organizuje savetovanja odnosno seminare na temu najaktuelnijih propisa donetih ili izmenjenih u mesecu.
Preuzmite program i prijavite se na aktuelan seminar.

Pretplatite se na Budžetski instruktor

ŠTAMPANO IZDANJE BUDŽETSKI INSTRUKTOR


pogledajte i elektronsko izdanje

Početkom oktobra 2010. godine kompanija Paragraf je pokrenula štampano izdanje časopisa Budžetski instruktor.
Prvi broj štampanog izdanja časopisa je objavljen 06.10.2010. na dan godišnjice firme i njega smo tematski opredelili i posvetili poslovanju ustanova u sistemu obrazovanja i to: osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i visokoškolskim ustanovama.
Svi brojevi časopisa sadrže odabrane dokumente vezane za određene tematske delatnosti kao i generalne tekstove koji su neophodni svakom budžetskom korisniku.


Pregled arhive svih brojeva ...pogledaj

kome je namenjen?

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.
Sveobuhvatna koncepcija časopisa BUDŽETSKI INSTRUKTOR sa aktuelnim prikazima obaveza i poslovnih događaja korisnika sredstava budžeta, pruža pomoć i postaje neophodan operativni učesnik u svakodnevnom poslovanju kako direktora ustanova tako i pravnika/sekretara i ekonomista/šefova računovodstva.

KOJE SU ZAKONSKE OBLASTI OBUHVAĆENE?

Rubrike časopisa BUDŽETSKI INSTRUKTOR koncipirane su u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem u oblastima:
• Planiranja i finansiranja
• Budžetskog računovodstva i izveštavanja
• Trezorskog poslovanja i platnog prometa
• Interne kontrole i revizije
• Javnih nabavki
• Radnih odnosa
• Plata, naknada i drugih primanja
Posebna rubrika u časopisu posvećena je primeni propisa kojima se uređuje obavljanje delatnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta i to: državne uprave, lokalne samouprave, obrazovanja, kulture, nauke, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i javnih preduzeća.

pretplatom na Časopis stiČete pravo na:

 • 24 ODNOSNO 6 BROJEVA ČASOPISA
  u toku pretplatnog perioda
 • BESPLATNE TELEFONSKE KONSULTACIJE
  svakog radnog dana od 10h do 13h na telefon
  011/2759-703
 • 4 GRATIS UČEŠĆA NA SEMINARIMA U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF
 • 3 BESPLATNA PRIRUČNIKA - 2 KOJA REDOVNO OBJAVLJUJE REDAKCIJA I 1 PO IZBORU
 • POPUST kod pretplate na ostala izdanja kompanije Paragraf
 • UČEŠĆE NA STRUČNIM SKUPOVIMA
  koje će kompanija Paragraf organizovati za svoje pretplatnike, a koji će biti posvećeni posebnim temama ili posebnim delatnostima
 • SPECIALIS posebne brojeve
  Redakcija časopisa Budžetski instruktor će u toku godine periodično izdavati posebne brojeve posvećene određenim delatnostima budžetskih korisnika
 • POVOLJNE USLOVE PLAĆANJA
  Mogućnost godišnje i kvartalne pretplate, kao i mogućnost plaćanja godišnje pretplate u 4 rate.

CENOVNIK

KO SU AUTORI TEKSTOVA?

Osim brojne i prevashodno stručne redakcije sa dugogodišnjim iskustvom u izdavaštvu, oblastima i delatnostima čije se poslovanje finansira u okviru budžetskog sistema; kompanija u svom svakodnevnom radu ima na raspolaganju preko 300 autora i saradnika.
Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost vrše u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u javnom sektoru.elektronsko izdanje BUDŽETSKI INSTRUKTOR

pogledajte i štampano izdanje

 

PRODAJE SE KAO DEO PAKETA PARAGRAF KOMENTARI I TUMAČENJA PROPISA

Elektronsko izdanje Budžetskog instruktora je izdanje kompanije Paragraf koji se bavi budžetskim pravom i računovodstvom. Časopis je koncepcijski sveobuhvatan i pruža budžetskom korisniku sve što je neophodno za uspešno pravno-ekonomsko poslovanje i planiranje obaveza u budžetskom sistemu. To je elektronski dnevno ažurni časopis čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana instruktivnim prikazom primene propisa kroz:
• Stručne komentare
• Odgovore na pitanja
• Primere knjiženja
• Modele
• Službena mišljenja
• Sudsku praksu

KOJE SU PREDNOSTI OVOG ČASOPISA?

Budući da se časopis korisnicima distribuira zajedno sa Paragraf Lex-om - pravnom bazom podataka (koja sadrži sve redakcijski prečišćene verzije tekstova važećih i ranije važećih zakona i podzakonskih akata), tekstovi su rasterećeni citata članova propisa, zato što ih korisnici, ukoliko to žele mogu videti korišćenjem relacija koje su programski uspostavljene. Ovakav način uređivanja, korisnicima omogućava znatno instruktivniju verziju dokumenata, a samim tim i znatno manje vremena za njihovo čitanje i analizu u odnosu na tekstove koji se objavljuju u štampanim izdanjima časopisa slične sadržine. Sama pretraga željenih tekstova je naša najveća prednost, jer podrazumeva mnoštvo načina nalaženja željene vrste dokumenta bez obzira na datum njegovog objavljivanja (preko pretrage propisa ili njegovog određenog člana, pa do pretrage putem ključne reči itd.). Osim svega navedenog, činjenica da se časopis dnevno ažurira već govori o našem zalaganju da korisnici budu obavešteni o svim aktuelnim promenama u najkraćem mogućem roku.
S obzirom na to da se ažuriranje časopisa sprovodi na dnevnom nivou (svakog radnog dana) korisniku je zagarantovana blagovremena informacija kako o samom stupanju na snagu određenog propisa tako i o objavljivanju stučnog komentara ili pitanja i odgovora vezanog za taj propis.


MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: