Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.Komentar Zakona o zaštiti uzbunjivača
Komentar Zakona o zaštiti uzbunjivača
Godina izdanja: 2015
Cena: 550 din

Komentar Zakona o nasleđivanju
Komentar Zakona o nasleđivanju
Godina izdanja: 2013
Cena: 2.200 din

Praktična primena Zakona o prekršajima
Praktična primena Zakona o prekršajima
Godina izdanja: 2012
Cena: 1.540 din

Leksikon krivičnog prava
Leksikon krivičnog prava
Godina izdanja: 2011
Cena: 2.750 din

Privredno ugovorno pravo
Privredno ugovorno pravo
Godina izdanja: 2012
Cena: 1.600 din

Kompanijsko pravo
Kompanijsko pravo
Godina izdanja: 2013
Cena: 1.800 din

Pravna informatika
Pravna informatika
Godina izdanja: 2014
Cena: 1.200 din

Pravo informacionih tehnologija
Pravo informacionih tehnologija
Godina izdanja: 2011
Cena: 1.000 din

Pravo osiguranja
Pravo osiguranja
Godina izdanja: 2014
Cena: 1.500 din

Uvod u teoriju ustavnog prava
Uvod u teoriju ustavnog prava
Godina izdanja: 2012
Cena: 1.000 din

Militantna demokratija - nekada i sada
Militantna demokratija - nekada i sada
Godina izdanja: 2013
Cena: 500 din

Kriminologija
Kriminologija
Godina izdanja: 2014
Cena: 1.000 din

Ljudska prava: Pravno-sistemski okvir
Ljudska prava: Pravno-sistemski okvir
Godina izdanja: 2012
Cena: 600 din

Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
Godina izdanja: 2011
Cena: 1.700 din

Upravljačko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Godina izdanja: 2009
Cena: 1.499 din

Restitucija
Restitucija
Godina izdanja: 2014.
Cena: 1.000 din

Medjunarodni standardi finansijskog izveštavanja
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja
Godina izdanja: 2006
Cena: 4.110 din

Lean Startup
Lean Startup
Godina izdanja: 2014.
Cena: 2.900 din

Komentar Zakonika o krivičnom postupku
Komentar Zakonika o krivičnom postupku
Godina izdanja: 2013.
Cena: 2.000 din

Financijsko računovodstvo
Godina izdanja: 2011.
Cena: 5.730 din

Džepni mentor - Upravljanje stresom
Godina izdanja: 2009.
Cena: 549 din

Džepni mentor - Upoznajte finansije
Godina izdanja: 2009
Cena: 549 din

Zakon o parničnom postupku
Zakon o parničnom postupku
Godina izdanja: 2015
Cena: 880 din

Komentar Porodičnog zakona
Komentar Porodičnog zakona
Godina izdanja: 2014
Cena: 1.650 din

Komentar Zakona o upravnim sporovima
Komentar Zakona o upravnim sporovima
Godina izdanja: 2012
Cena: 2.860 din

Komentar Zakona o vanparničnom postupku
Komentar Zakona o vanparničnom postupku
Godina izdanja: 2015
Cena: 3.850 din

Komentar Zakona o vanparničnom postupku
Građansko procesno pravo
Godina izdanja: 2015
Cena: 3.000 din

Komentar Zakona o vanparničnom postupku
Međunarodno privatno pravo
Godina izdanja: 2016
Cena: 2.000 din

Stečajno pravo
Stečajno pravo
Godina izdanja: 2012
Cena: 1.000 din

Međunarodno privredno pravo
Međunarodno privredno pravo
Godina izdanja: 2011
Cena: 950 din

Pravosudno organizaciono pravo
Pravosudno organizaciono pravo
Godina izdanja: 2012
Cena: 1.200 din

Pravo pravosudnih profesija
Pravo pravosudnih profesija
Godina izdanja: 2012
Cena: 1.200 din

Porodično pravo i porodičnopravna zaštita
Porodično pravo i porodičnopravna zaštita
Godina izdanja: 2014
Cena: 1.500 din

Upravno pravo
Upravno pravo
Godina izdanja: 2014
Cena: 1.400 din

Ustavno pravo
Ustavno pravo
Godina izdanja: 2011
Cena: 1.300 din

Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje
Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje
Godina izdanja: 2014
Cena: 1.200 din

Transportno osiguranje
Transportno osiguranje
Godina izdanja: 2009
Cena: 2.200 din

Međunarodne organizacije
Međunarodne organizacije
Godina izdanja: 2011
Cena: 1.200 din

Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
Godina izdanja: 2011
Cena: 1.700 din

Intelektualna svojina
Intelektualna svojina
Godina izdanja: 2012
Cena: 1.300 din

Upravljačko računovodstvo
SLIČNOST ŽIGOVA
Godina izdanja: 2009
Cena: 550 din

Revizija Međunarodni pristup
Revizija Međunarodni pristup
Godina izdanja: 2010.
Cena: 3.950 din

Međunarodna ekonomija
Međunarodna ekonomija
Godina izdanja: 2009
Cena: 3.899 din

Marketing menadžment, 12 Ed - prevod
Marketing menadžment
Godina izdanja: 2006.
Cena: 3.899 din

Finansijsko računovodstvo
Finansijsko računovodstvo
Godina izdanja: 2012
Cena: 1.499 din

Džepni mentor - Pregovaranje
Godina izdanja: 2008
Cena: 549 din