Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAMINIMALNA ZARADA

2017. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2017.

22

176

130

22.880

30.957

Februar 2017.

20

160

130

20.800

27.990

Mart 2017.

23

184

130

23.920

32.441

April 2017.

20

160

130

20.800

27.990

Maj 2017.

23

184

130

23.920

32.441

Jun 2017.

22

176

130

22.880

30.957

Jul 2017.

21

168

130

21.840

29.474

Avgust 2017.

23

184

130

23.920

32.441

Septembar 2017.

21

168

130

21.840

29.474

Oktobar 2017.

22

176

130

22.880

30.957

Novembar 2017.

22

176

130

22.880

30.957

Decembar 2017.

21

168

130

21.840

29.474

 

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom usklađenog dinarskog neoporezivog iznosa zarade od 11.790 dinara koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 7/2017, a koji je stupio na snagu 1. februara 2017. godine.
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA