Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu


 

MINIMALNA ZARADA

2017. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2017.

22

176

130

22.880

30.984

Februar 2017.

20

160

130

20.800

-

Mart 2017.

23

184

130

23.920

-

April 2017.

20

160

130

20.800

-

Maj 2017.

23

184

130

23.920

-

Jun 2017.

22

176

130

22.880

-

Jul 2017.

21

168

130

21.840

-

Avgust 2017.

23

184

130

23.920

-

Septembar 2017.

21

168

130

21.840

-

Oktobar 2017.

22

176

130

22.880

-

Novembar 2017.

22

176

130

22.880

-

Decembar 2017.

21

168

130

21.840

-

 

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom usklađenog dinarskog neoporezivog iznosa zarade od 11.604 dinara koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 5/2016, a koji je stupio na snagu 1. februara 2016. godine.
↩ Nazad na prethodnu stranicu