Članovi našeg tima200

Stalni autori


DIREKTORIJUM

Generalni direktor
Bratislav Milovanović

Pravni zastupnik
Dragan Čokorilo

General PR manager kompanije
Marija Zlatić

Komercijalni direktor Kompanije i svih ćerki Kompanije
Vanja Rodić

Generalni menadžer kvaliteta i standardizacije i VD direktora regionalnog centra Novi Sad
Saša Srdanović

Supervizor svih redakcija i Glavni i odgovorni urednik izdanja
Dušan Pavlović

Direktor regionalnog centra Beograd
Srđan Stefanović

Pomoćnik direktora regionalnog centra Beograd
Jelena Cimeša Filipović

Pomoćnik direktora regionalnog centra Novi Sad
Sanja Prosenica

Direktor regionalnog centra Niš
Boban Branković

Pomoćnik direktora regionalnog centra Niš
Aleksandar Cvetanović

Lawyer executive director and International manager
Zdravko Pjevač

Executive INO manager
Ivan Fišer


SEKTOR REDAKCIJE

Autor pravne baze - stručni konsultant
Ljiljana Pjevač Pejović

Supervizor svih redakcija i Glavni i odgovorni urednik izdanja
Dušan Pavlović

Pomoćnik supervizora svih redakcija i glavnog i odgovornog urednika izdanja
Snežana Zvonarić

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Milica Đurković

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Aleksandar Milanović

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Ranko Jerković

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Mara Cvetković

Glavni odgovorni urednik izdanja
Mile Orlović

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Marija Galetić Lazarević

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Olica Pješčić

Odgovorni urednik izdanja
Marina Protić

Odgovorni urednik izdanja
Nada Đorđević

Odgovorni urednik izdanja
Dragan Simić

Odgovorni urednik izdanja
Jasmina Vratonjić

Viši urednik izdanja
Dragana Đinđić

Odgovorni urednik INO pravnih baza
Vladimir Marković

Odgovorni urednik za sudsku praksu - tim lider
Đorđe Petrović

Urednik kamatnog kalkulatora statističkih podataka i izdanja "Budžetski instruktor"
Marko Jekić

Urednik za sudsku praksu
Dejan Ojkić

Urednik izdanja
Bojan Mitković

Urednik izdanja
Ivana Šušnjara

Urednik izdanja
Danijela Krajić

Urednik izdanja
Marija Torlak

Urednik za dnevne vesti
Snežana Jurišić

Urednik izdanja
Ivana Radovanović

Urednik izdanja
Anđuša Jeremić

Urednik izdanja
Miroslava Marković

Saradnik izdanja
Ivana Đurović

Saradnik izdanja
Miloš Tadić

Saradnik izdanja
Sanja Bisenić

Saradnik izdanja
Ana Đorđević

Saradnik izdanja
Neda Marković

Saradnik izdanja
Nebojša Otović

Sekretar svih redakcija
Snježana Memiš

Pomoćnik sekretara svih redakcija
Duška Jovanović Kovačić


SLUŽBA PRIPREME I PRELOMA

Rukovodilac službe pripreme i preloma
Dragana Memišić Kljujić

Pomoćnik rukovodioca službe pripreme i preloma
Snežana Brindza

Viši HTML operater
Zvezdan Grgurović

Viši HTML operater
Ivana Sretković

Viši operater
Ksenija Grubor

Viši operater
Slavica Ivanov

Viši operater
Svjetlana Lale

Operater
Gordana Đorđević

Operater
Tatjana Grkinić Kljujić

Operater
Nikola Đukanov

Operater
Biljana Marković


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE BEOGRAD

Direktor regionalnog centra Beograd
Srđan Stefanović
srdjan.stefanovic@paragraf.rs

Pomoćnik direktora regionalnog centra Beograd
Jelena Cimeša Filipović
jelena.cimesa@paragraf.rs
+381 63 379 761

Menadžer regionalnog centra Beograd
Tatjana Orlović
tatjana.orlovic@paragraf.rs
+381 63 379 867

Certified coach manager
Igor Tirkajla
igor.tirkajla@paragraf.rs
+381 63 379 843

Viši stručni saradnik
Olivera Marinković
olivera.marinkovic@paragraf.rs
+381 63 379 948

Viši stručni saradnik
Jovan Bošković
jovan.boskovic@paragraf.rs
+381 63 379 798

Viši stručni saradnik
Jelena Rađenović
jelena.radjenovic@paragraf.rs
+381 63 379 541

Viši stručni saradnik
Marija Jakovac
marija.jakovac@paragraf.rs
+381 63 379 571

Viši stručni saradnik
Sanja Kočiš
sanja.kozlina@paragraf.rs
+381 63 379 675

Viši stručni saradnik
Violeta Dunda
violeta.dunda@paragraf.rs
+381 63 379 642

Viši stručni saradnik
Suzana Jontulović
suzana.jontulovic@paragraf.rs
+381 63 379 746

Viši stručni saradnik
Zorica Arsić
zorica.arsic@paragraf.rs
+381 63 379 765

Viši stručni saradnik
Lidija Vukobrat

Stručni saradnik
Sandra Ljuzovski
sandra.ljuzovski@paragraf.rs
+381 63 534 425

Stručni saradnik
Mirko Lević
mirko.levic@paragraf.rs
+381 63 379 873

Stručni saradnik
Vladimir Mutavdžić
vladimir.mutavdzic@paragraf.rs
+381 63 379 585

Saradnik
Nina Parović
nina.parovic@paragraf.rs
+381 60 3370 171

Saradnik
Igor Krajnović
igor.krajnovic@paragraf.rs
+381 62 800 7438

Saradnik
Milena Nikolić
milena.nikolic@paragraf.rs
+381 63 379 848

Saradnik
Tamara Marčić Jović
tamara.marcic@paragraf.rs
+381 62 8007 434

Saradnik
Milijana Meandžija
milijana.meandzija@paragraf.rs
+381 60 3370 173

Saradnik
Vladimir Šestić
vladimir.sestic@paragraf.rs
+381 63 534 928

Saradnik
Bojana Stanković
bojana.stankovic@paragraf.rs
+381 60 337 0178

Saradnik
Bojan Stiković
bojan.stikovic@paragraf.rs
+381 60 337 0167

Saradnik
Jovana Strunjaš
jovana.strunjas@paragraf.rs
+381 62 800 7442

Saradnik
Boško Malbašić
bosko.malbasic@paragraf.rs
+381 63 379 736

Saradnik
Velibor Vitaz
velibor.vitaz@paragraf.rs
+381 63 379 934

Saradnik
Sanja Grulović
sanja.grulovic@paragraf.rs
+381 63 379 941

Menadžer pravne edukacije i marketinga
Miroslav Bojović
+381 63 379 734

Online menadžer
Marko Pakević
marko.pakevic@paragraf.rs
+381 63 379 960

Urednik sajta
Katarina Sarić
katarina.saric@paragraf.rs
+381 60 3370 170

Asistent za organizaciju seminara
Jovana Karličić
jovana.karlicic@paragraf.rs
+381 60 3370 176

Ino regionalni menadžer
Dušan Đorđević
dusan.dordjevic@paragraf.rs


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NOVI SAD

VD direktora regionalnog centra Novi Sad
Saša Srdanović

Pomoćnik direktora regionalnog centra Novi Sad
Sanja Prosenica
+381 63 379 961

Viši stručni saradnik
Smiljana Trninić
smiljana.trninic@paragraf.rs
+381 63 379 556

Viši stručni saradnik
Biljana Đurasović
biljana.djurasovic@paragraf.rs
+381 63 379 382

Viši stručni saradnik
Ivana Rosić
ivana.rosic@paragraf.rs
+381 63 379 416

Stručni saradnik
Stefan Borak
stefan.borak@paragraf.rs
+381 63 379 625

Saradnik
Tamara Senderak
tamara.senderak@paragraf.rs
+381 60 3370 179

Saradnik
Darko Mićić
darko.micic@paragraf.rs
+381 63 379 758

Saradnik
Dejana Stević
dejana.stevic@paragraf.rs
+381 63 379 545

Saradnik
Ivan Jelušić
ivan.jelusic@paragraf.rs
+381 63 379 817

Saradnik
Milana Davidov
milana.davidov@paragraf.rs
+381 60 337 0157

Saradnik
Sandra Karanović
sandra.karanovic@paragraf.rs
+381 60 337 0155

Saradnik
Dejan Đurić
dejan.djuric@paragraf.rs
+381 60 337 0172

Saradnik
Damir Miljuš
damir.miljus@paragraf.rs
+381 60 337 0163

Saradnik
Milica Bibić
milica.bibic@paragraf.rs
+381 60 337 0158


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NIŠ

Direktor regionalnog centra Niš
Boban Branković
boban.brankovic@paragraf.rs

Pomoćnik direktora regionalnog centra Niš
Aleksandar Cvetanović
aleksandar.cvetanovic@paragraf.rs
+381 63 379 661

Menadžer kancelarije Kraljevo
Mihailo Sabljić
mihailo.sabljic@paragraf.rs
+381 63 379 705

Menadžer kancelarije Zlatibor
Ivan Milutinović
ivan.milutinovic@paragraf.rs
+381 63 379 956

Viši stručni saradnik
Slobodan Mišić
slobodan.misic@paragraf.rs
+381 63 379 846

Viši stručni saradnik
Stanika Đorđević
stanika.djordjevic@paragraf.rs
+381 63 379 726

Stručni saradnik
Marija Šebek
marija.sebek@paragraf.rs
+381 60 337 0169

Saradnik
Nenad Petrović
nenad.petrovic@paragraf.rs
+381 60 337 0153

Stručni saradnik
Miloš Mitić
milos.mitic@paragraf.rs
+381 60 337 0154

Saradnik
Negovan Trajković
negovan.trajkovic@paragraf.rs
+381 60 337 0152

Saradnik
Tijana Petrović
tijana.bazalac@paragraf.rs
+381 60 337 0168

Saradnik
Vladimir Cvetković
vladimir.cvetkovic@paragraf.rs
+381 60 308 1117

Saradnik
Jovana Blažević
jovana.blazevic@paragraf.rs
+381 63 379 738

Saradnik
Stevan Stefanović
stevan.stefanovic@paragraf.rs
+381 62 800 7443

Office promoter
Kostadin Domazetović
kostadin.domazetovic@paragraf.rs
+381 63 379 714

Office promoter
Jelena Domazetović
jelena.domazetovic@paragraf.rs
+381 63 379 612


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE CRNA GORA

Izvršni direktor za Paragraf Lex MNE d.o.o.
Snežana Dulović
snezana.dulovic@paragraf.me
+382 68 801 985

Saradnik
Mladen Radonjić
mladen.radonjic@paragraf.me
+387 68 801 983


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE REPUBLIKA SRPSKA

Direktor Paragraf Lex BA d.o.o.
Radosava Marković
radosava.markovic@paragraf.ba
+387 64 460 0911

Tim lider
Ana Mićić
ana.micic@paragraf.ba
+387 64 460 0913

Saradnik
Tijana Vasić
tijana.vasic@paragraf.ba
+387 64 460 0912

Saradnik
Momir Šarić
momir.saric@paragraf.ba
+387 64 460 0916

Saradnik
Zorica Lazarević
zorica.lazarevic@paragraf.ba
+387 64 460 0917

Saradnik
Vladimir Đurđević
vladimir.djurdjevic@paragraf.ba
+387 64 460 0921

Saradnik
Ivana Pavlović
ivana.pavlovic@paragraf.ba
+387 64 460 0918


SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

Rukovodilac sektora tehičke podrške
Nikola Filipović
nikola@paragraf.rs

Pomoćnik rukovodioca sektora tehničke podrške
Miloš Srnić
milos.srnic@paragraf.rs

Referent admina
Veseljko Lale
veseljko.lale@paragraf.rs

Referent admina
Branimir Savin
branimir.savin@paragraf.rs

PHP Developer
Nikola Dejanović
nikola.dejanovic@paragraf.rs

Referent admina i Webmaster
Marko Božović
marko.bozovic@paragraf.rs

Webmaster
Ivan Gajić
ivan.gajic@paragraf.rs

Webmaster
Dušan Đorđević
d.djordjevic@paragraf.rs

Referent admina
Nikola Stanojković
nikola.stanojkovic@paragraf.rs

Referent admina
Stefan Veličković
stefan.velickovic@paragraf.rs


SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Šef računovodstva
Vera Grbić

Viši računovođa
Galina Ignjatović

Računovođa
Ljiljana Stojiljković

Računovođa
Milan Aleksić


SLUŽBA NAPLATE

Rukovodilac službe naplate
Dragan Stijović

Pomoćnik rukovodioca službe naplate
Maja Vulović

Viši referent službe naplate
Branka Grbić

Viši referent službe naplate
Natalija Lazarević

Viši referent službe naplate
Gordana Petrić


SEKTOR INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Rukovodilac IT sektora
Igor Galić

Executive INO manager
Ivan Fišer

Glavni programer
Nikola Filipović

Programer
Nenad Milašinović

Programer
Miroslav Jarak

Programer
Ivan Radojković

Programer
Boban Vidić

Programer
Milan Obrić

Programer
Nikolina Milašinović

Mobile app developer
Miloš Budišin

Koordinator IT sektora
Olgica Fišer


SEKTOR OPŠTIH POSLOVA

Rukovodilac sektora opštih poslova
Predrag Pavlović

Pomoćnik rukovodioca sektora opštih poslova
Nenad Memišić

Koordinator u opštem sektoru
Dejan Kovačić


ODRŽAVANJE

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Svetlana Nikolić

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Ljubinka Ranisavljev

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Mirjana Nikolić

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Zorica Mitrović

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Milica Damnjanović

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Vera Pavlović