Izdanja i delokrug rada

PRAVNA BAZA
PARAGRAF LEX
Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

Sva službena glasila

Sl. glasnik RS,
br. 86 od 21.10. '16

Prosvetni glasnik,
br. 12 od 31.8. '16

Međunarodni ugovori,
br. 9 od 19.10. '16

Službeni list APV,
br. 57 od 13.10. '16

Besplatni propisi

Paragraf Lex DEMO SRB

Paragraf Lex ANDROID

Paragraf Lex MNE

Paragraf Lex BA

ŠTAMPANI ČASOPISI
Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja

Poresko-računovodstveni instruktor
sa Specijalisom za carine Aktuelni broj: 148/149
1-31.10.2016

Budžetski instruktor
sa Specijalisom za direktore Aktuelni broj: 150/151
1-31.10.2016

Pravnik u javnom sektoru
Aktuelni broj: 29-30
1-31.10.2016

Pravni instruktor
sa Specijalisom za advokate Aktuelni broj: 125/126
1-31.10.2016

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE
Višednevna - 2 puta godišnje:
Maj-Zlatibor, Septembar-Palić
Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

Jednodnevno savetovanje:
Nova pravila u vezi sa vođenjem PDV evidencija i obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV

Višednevna savetovanja:

FORMULAR za postavljanje
pisanih pitanja redakcijama

PRIRUČNICI / STRUČNA LITERATURA Priručnici, Stručna literatura i tekstovi zakona u izdanju kompanije Paragraf

NOVO:
Rokovnik za sudije i advokate za 2017. godinu

NOVO:
Rokovnik za 2017. godinu

AKTUELNO:
Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige

NOVO:
Law on Enforcement and Security Interest

ONLINE kupovina priručnika

PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)

Pregled vaših faktura, avansnih i drugih računa u elektronskom formatu
VESTI NA DAN 24.10.2016.

SEMINAR ZA OBUKU VEŠTAKA SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuje Seminar za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke ...

TRIBINE PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU - "PRAVOSUDNE PROFESIJE - ODLUČUJUĆI RAZLOZI POSVEĆENOSTI" 18.10 - 15.11.2016. GODINE

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuje seriju tribina na temu "Pravosudne profesije - odlučujući razlozi posvećenosti". Predavanja se održavaju u prostorijama ...

ZASTAREVANJE PREKRŠAJNIH POSTUPAKA: Dve trećine prekršajnih postupaka zastari jer osoba protiv koje je podneta prijava nije pronađena na adresi na kojoj je prijavljena.

Čak dve trećine prekršajnih postupaka u Srbiji zastari jer osoba protiv koje je podneta prijava nije pronađena na adresi na kojoj je prijavljena. Ovo se posebno odnosi na veće ...

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, doneta Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 21. oktobra 2016. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se ...

IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predviđene su strože kazne za krivična dela nelegalnog prelaska državne granice i krijumčarenja ljudi.

Hladno vreme nije sprečilo migrante u pokušajima da pređu državnu granicu na jugu Srbije, a sve je više slučajeva krijumčarenja. Posle pooštrenih mera za zaštitu granice u julu 2016. godine, kada su ...

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Korisnici kredita u švajcarskim francima, nakon prve pravosnažne presude u korist dužnika, razmatraju mogućnost podnošenja zajedničke tužbe radi deobe sudskih troškova

Advokati nikada ne gube ni vreme, niti novac, tako da su munjevito reagovali nakon presude suda u Novom Sadu u kojoj je građanin zadužen ...

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji

Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine ...

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: Određeni broj lica koja imovinu dobiju postupkom restitucije imaju problem sa dugovanjima za komunalne usluge, a koje su napravili pređašnji vlasnici.

V.O. (80), iz Sremske Mitrovice, u procesu restitucije vraćeno je 13 kvadratnih metara ili polovina stana od 26 kvadrata u Beogradu, a na ime dugova koje su napravili prethodni stanari mora ...

NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Javni funkcioneri ubuduće će biti dužni da pored imovine prijavljuju i prihode.

Nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije nalazi se na javnoj raspravi. Njegov tekst je rezultat kompromisa članova radne grupe, koju su činili predstavnici izvršne vlast, same Agencije, ali i organizacija ...

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGOVIMA: Rasprava će trajati do 9. novembra 2016. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima. ...

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Detaljnije se reguliše način osposobljavanja kandidata za vozače i posebno se posvećuje pažnja mladim vozačima.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja ...

SRBIJA SPREMNA ZA PREGOVORE O POGLAVLJU 5 - JAVNE NABAVKE

Srbija je tehnički spremna da u pregovorima o pristupanju EU otvori Poglavlje 5, o javnim nabavkama, izjavila je šef sektora za evropske integracije u delegaciji Evropske unije u Srbiji, Radica Nusdorfer, dodajući da se izveštaj o napretku u toj ...


Arhiva dnevnih vesti