Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
16-30.9.2017.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.8.2017.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-30.9.2017.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 19.09.2017.

NA DNEVNOM REDU PETOG VANREDNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE KOJE JE ZAKAZANO ZA SREDU 20. SEPTEMBAR 2017. GODINE BIĆE PREDLOG ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prihvatilo je predlog Organizacije za poštovanje životinja i brigu o životinjama (ORCA) za... Dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: U Skupštinu Srbije stigao Predlog zakona o azilu - posebno značajne su odredbe koje predvidjaju da će se na lica koja izbegavaju ili ometaju postupak i ne poštuju odluke donete u postupku


U Skupštinu Srbije stigao je Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti, čiji je osnovni cilj unapređenje nacionalnog sistema azila, usklađivanje... Dalje

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Istraživanje Transparentnosti Srbije pokazuje da primena Zakona nije donela profesionalizaciju upravljanja i departizaciju


Na osnovu istraživanja koje je sprovela na uzorku od 30 javnih preduzeća, među njima 15 lokalnih, Transparentnost Srbija ocenjuje da primena Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br... Dalje

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Za Udruženje sindikata penzionera, Zakon je u celini neustavan i protivan opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima


Blizu 750.000 penzionera u Srbiji do kraja godine očekuje da na njihove adrese prestanu da stižu umanjeni čekovi, odnosno da se njihova mesečna... Dalje

ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA: Novim Zakonom će biti dozvoljen promet, ali ne i uzgoj ovakvih organizama, uz obavezu da GMO proizvodi budu jasno obeleženi


Promet genetički modifikovanih organizama u Srbiji biće dozvoljen najranije za tri godine. Srbija praktično mora da dozvoli promet (ne i proizvodnju) jer je to uslov za ulazak u Svetsku... Dalje

ZAKON O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI: Još uvek nisu doneta podzakonska akta koja bi omogućila primenu Zakona


Povećava se broj parova koji imaju problem s plodnošću, naročito je sve veći broj muškaraca koji imaju problem sa spermatozoidima. Novi Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017... Dalje

PREDLOG ZAKONA O NACIONALNOM DNK REGISTRU: Poverenik upozorava da analiza DNK, odnosno biološkog materijala predstavlja najinvazivnije zadiranje u privatnost i da se njom može otkriti ogroman broj podataka o ličnosti


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom Predloga zakona o nacionalnom DNK registru koji je utvrdila Vlada... Dalje

NACRTI ZAKONA O ŽELEZNICI, O BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIČKOG SISTEMA: Zakoni će biti usklađeni sa brojnim EU propisima


Novi Nacrt zakona o železnici, Nacrt zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju i Nacrt zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, kako se očekuje, biće usklađeni... Dalje

NACRT ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA: Predstavljanje Nacrta zakona 19. septembra 2017. godine


Narodna banka Srbije (NBS) je pripremila Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija... Dalje

NACRT ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Usvajanje Zakona kasni već godinu dana


Usvajanje zakona o rodnoj ravnopravnosti kasni već godinu dana, a po svemu sudeći, glasanje o njegovim odredbama još neko vreme neće se naći na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije... Dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZVANIČNOJ STATISTICI: Rasprava će trajati do 8. oktobra 2017. godine


Republički zavod za statistiku poziva građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zvaničnoj statistici... Dalje

POČINJE SPROVOĐENJE PROJEKTA "REFORMA POREZA NA IMOVINU": Više od 40 lokalnih samouprava dobiće priliku da ažuriraju svoje baze podataka o nekretninama i time povećaju obuhvat naplate poreza na imovinu


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, ministar finansija Dušan Vujović i ambasador Švajcarske u Srbiji Filip Ge potpisali... Dalje

EVROPSKA KOMISIJA: Multinacionalne kompanije obmanjuju kupce širom Istočne Evrope prodajući im loše proizvode pakovane u identičnim pakovanjima poznatih svetskih brendova


Najviši zvaničnici Evropske komisije odgovorne za prava potrošača tvrde da multinacionalne kompanije varaju i obmanjuju kupce širom Istočne Evrope tako što im prodaju loše proizvode... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZVANIČNOJ STATISTICI - Tekst propisa


U Zakonu o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), član 1, stav 2, reč: "regulišu" zamenjuje se rečju: "uređuju". U istom stavu, posle reči: "ovim" dodaju se reči: "i/ili drugim", a reč "zakonom" zamenjuje se rečju u obliku množine "zakonima"... Dalje


Arhiva dnevnih vesti