Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1-15.11.2017.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.10.2017.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-30.11.2017.
Paragraf intervju

VESTI NA DAN 21.11.2017.

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Početak primene Pravilnika biće pomeren na 1. jul 2018. godine


Radna grupa čiji su članovi predstavnici Privredne komore Srbije i Ministarstva finansija, donela je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije... Dalje

USTAV RS: Predsednica Vlade RS navodi da je debata o izmeni Ustava, u delu koji se odnosi na pravosuđe, inkluzivna, te da je ne treba napuštati


Okrugli stolovi o promeni Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u oblasti pravosuđa su inkluzivni, bez obzira što su pojedine organizacije napustile pretposlednju debatu, kaže predsednica Vlade... Dalje

NOVE SUDIJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA


Na svečanoj Opštoj sednici, održanoj 16. novembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, stupile su na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda ... Dalje

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Formirani stručni timovi AKB-a za pojedina pitanja, radi unapređenja rada komore i zaštite interesa profesije


Upravni odbor Advokatske komore Beograda (AKB) je doneo Odluku da se unapredi funkcionisanje komore tako što će se u rad na zaštiti interesa profesije uključiti što veći broj advokata. Zbog toga su formirani stručni timovi AK... Dalje

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA NA KOME SE PROVERAVA STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA KOJI SE PRVI PUT BIRA NA FUNKCIJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA


20. novembra 2017. godine počeli su razgovori sa kandidatima u postupku izbora preko 50 zamenika javnih tužilaca pred Državnim većem tužilaca... Dalje

VLADA RS: Utvrđeni Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu RS, Predlog zakona o poštanskim uslugama


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 20. novembra 2017. godine Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, kojim se stvara pravni osnov za centralizovano vođenje... Dalje


Arhiva dnevnih vesti