AKTUELNI SLUŽBENI LISTOVI I GLASILA REPUBLIKE SRBIJE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex


REPUBLIČKA I POKRAJINSKA:


Službeni glasnik RS
broj 29, 24.03.2017.

Službeni list AP Vojvodine
broj 14, 15.03.2017.

GRADSKA:


Službeni list grada Beograda
broj 10, 06.03.2017.

Službeni list grada Novog Sada
broj 12, 14.03.2017.

Službeni list grada Niša
broj 18, 14.03.2017.

Službeni list grada Kragujevca
broj 7, 17.03.2017.

Službeni glasnik grada Valjeva
broj 1, 10.02.2017.

Službeni glasnik grada Vranja
broj 2, 14.02.2017.

Službeni list grada Vršac
broj 3,,09.02.2017.

Službeni list grada Zaječara
broj 7, 23.02.2017.

Službeni list grada Zrenjanina
broj 5, 14.02.2017.

Službeni glasnik grada Jagodina
broj 22, 30.12.2016.

Službeni list grada Kikinde
broj 1, 20.01.2017.

Službeni list grada Kraljeva
broj 5, 17.02.2017.

Službeni list grada Kruševca
broj 15, 28.12.2016.

Službeni glasnik grada Leskovca
broj 2, 16.02.2017.

Službeni list grada Loznice
broj 26, 30.12.2016.

Službeni list grada Novog Pazara
broj 1, 31.01.2017.

Službeni list grada Pančeva
broj 39, 29.12.2016.

Službeni glasnik grada Požarevca
broj 17, 24.12.2016.

Službeni list grada Smedereva
broj 12, 23.12.2016.

Službeni list grada Sombora
broj 3, 14.02.2017.

Službeni list grada Subotice
broj 6, 14.02.2017.

Službeni list grada Užica
broj 8, 20.02.2017.

Službeni list grada Čačka
broj 2, 01.02.2017.

OPŠTINSKA:


Službeni list opština Srema
broj 5, 03.03.2017.