AKTUELNI SLUŽBENI LISTOVI I GLASILA REPUBLIKE SRBIJEPogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex


REPUBLIČKA I POKRAJINSKA:


Službeni glasnik RS
broj 94, 19.10.2017.

Službeni list AP Vojvodine
broj 46, 12.10.2017.

GRADSKA:


Službeni list grada Beograda
broj 73, 06.10.2017.

Službeni list grada Novog Sada
broj 49, 18.10.2017.

Službeni list grada Niša
broj 105, 17.10.2017.

Službeni list grada Kragujevca
broj 27, 13.10.2017.

Službeni glasnik grada Valjeva
broj 11, 29.09.2017.

Službeni glasnik grada Vranja
broj 24, 05.10.2017.

Službeni list grada Vršac
broj 16, 12.09.2017.

Službeni list grada Zaječara
broj 38, 29.09.2017.

Službeni list grada Zrenjanina
broj 26, 28.09.2017.

Službeni glasnik grada Jagodina
broj 18, 25.08.2017.

Službeni list grada Kikinde
broj 21, 03.10.2017.

Službeni list grada Kraljeva
broj 22, 05.10.2017.

Službeni list grada Kruševca
broj 6, 23.06.2017.

Službeni glasnik grada Leskovca
broj 14, 01.08.2017.

Službeni list grada Loznice
broj 13, 07.09.2017.

Službeni list grada Novog Pazara
broj 6, 15.08.2017.

Službeni list grada Pančeva
broj 24, 29.09.2017.

Službeni list grada Smedereva
broj 8, 20.07.2017.

Službeni list grada Sombora
broj 11, 02.10.2017.

Službeni list grada Subotice
broj 24, 25.08.2017.

Službeni list grada Užica
broj 27, 06.09.2017.

Službeni list grada Čačka
broj 17, 12.09.2017.

OPŠTINSKA:


Službeni list opština Srema
broj 31, 03.10.2017.