AKTUELNI SLUŽBENI LISTOVI I GLASILA REPUBLIKE SRBIJE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex


REPUBLIČKA I POKRAJINSKA:


Službeni glasnik RS
broj 52, 26.05.2017.

Službeni list AP Vojvodine
broj 23, 17.05.2017.

GRADSKA:


Službeni list grada Beograda
broj 27, 12.05.2017.

Službeni list grada Novog Sada
broj 22, 10.05.2017.

Službeni list grada Niša
broj 49, 24.05.2017.

Službeni list grada Kragujevca
broj 11, 18.05.2017.

Službeni glasnik grada Valjeva
broj 4, 26.03.2017.

Službeni glasnik grada Vranja
broj 8, 18.04.2017.

Službeni list grada Vršac
broj 8, 28.04.2017.

Službeni list grada Zaječara
broj 18, 31.03.2017.

Službeni list grada Zrenjanina
broj 13, 24.04.2017.

Službeni glasnik grada Jagodina
broj 6, 05.04.2017.

Službeni list grada Kikinde
broj 9, 15.05.2017.

Službeni list grada Kraljeva
broj 10, 05.05.2017.

Službeni list grada Kruševca
broj 1, 14.03.2017.

Službeni glasnik grada Leskovca
broj 6, 20.04.2017.

Službeni list grada Loznice
broj 3, 23.03.2017.

Službeni list grada Novog Pazara
broj 1, 31.01.2017.

Službeni list grada Pančeva
broj 3, 17.03.2017.

Službeni list grada Smedereva
broj 2, 06.04.2017.

Službeni list grada Sombora
broj 3, 14.02.2017.

Službeni list grada Subotice
broj 17, 12.05.2017.

Službeni list grada Užica
broj 13, 23.03.2017.

Službeni list grada Čačka
broj 7, 10.03.2017.

OPŠTINSKA:


Službeni list opština Srema
broj 12, 05.05.2017.