Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 11 od 18.03.2015.)

  • ODLUKA O PRAVU NA KORIŠĆENJE I NAČINU KORIŠĆENJA PRENOSNIH RAČUNARA ZA SLUŽBENE POTREBE
  • POKRAJINSKA UREDBA O USTANOVLJAVANJU PRAVA SLUŽBENOSTI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex