Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 38 od 23.08.2017.)

  OPŠTI DEO

  UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite;
  • Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite;

  POSEBNI DEO

  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
  • Rešenje o imenovanju za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2017. godinu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković", Apatin, Apatin;
  • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković", Apatin, Apatin;
  • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu;
  • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu;
  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Beloj Crkvi;
  • Rešenje o imenovanju direktorke Istorijskog arhiva u Beloj Crkvi;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti direktorke Gradske biblioteke u Vršcu;
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradske biblioteke u Vršcu;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezere broj: 401-130/2017-46;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-47;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-48;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-49;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-50;
  • Rešenje o izmeni rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-13-1;
  • Rešenje o izmeni rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-23-1;
  • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-41-1;

  ODBOR ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE NACIONALNE ZAJEDNICE

  • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog tumača za nemački jezik;
  • Rešenje o odobravanju udžbenika-slikovnice Češki jezik sa elementima nacionalne kulture;

  OGLASNI DEO

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

  • Drugi javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije;

  UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex