Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 39 od 16.09.2015.)

 • ODLUKA O USLOVIMA ZA ANGAŽOVANJE LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA POTREBE POSLANIČKIH GRUPA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA DAROVITE STUDENTE USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE MAŠINA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE OBRAZOVNIH PROGRAMA / PROJEKATA USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PRIPREME PREDLOGA AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA / PROJEKATA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA UDRUŽENJA STUDENATA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE RADNIH MESTA ISTRAŽIVAČA - POVRATNIKA IZ INOSTRANSTVA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJE ZGRADA, OBJEKATA I OPREME U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJE ZGRADA, OBJEKATA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA I BORAVKU U INOSTRANSTVU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE
 • PRAVILNIK O PROCESU AKREDITACIJE OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI AP VOJVODINE PO PROGRAMU "AKTIVNE ŠKOLE"
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AP VOJVODINI
 • PRAVILNIK O USLOVIMA REGRESIRANJA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI
 • PRAVILNIK ZA REALIZACIJU AKCIJE "PRAVO NA PRVU ŠANSU"


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex