Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 67 od 07.12.2016.)

  • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI
  • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU
  • PRAVILNIK ZA DODELU SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENJIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA MANIFESTACIJE OD MEĐUNARODNOG I IZUZETNOG ZNAČAJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI I POMOĆ MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA BROJ: 144-401-4752/2016-04
  • REŠENJE O BROJU DIPLOMA I NAGRADA KOJE ĆE SE DODELITI DAROVITIM UČENICIMA I NJIHOVIM MENTORIMA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex