Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 9 od 14.02.2017.)

  • ODLUKA O SADRŽINI I FORMI OBRASCA ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA KOJI SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA SUFINANSIRANJA TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE ZA 2017. GODINU
  • UPUTSTVO O PRIPREMI I DOSTAVI NEOPHODNE DOKUMENTACIJE KOJU KORISNIK SREDSTAVA DOSTAVLJA RADI REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE FINANSIRA UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex