Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 4 od 30.05.2017.)

 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O USPOSTAVLJANJU POLITIČKIH KONSULTACIJA O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA IZMEĐU MINISTARSTAVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE IRAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O OBNOVI SPOMENIKA ZAHVALNOSTI FRANCUSKOJ U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA O PRUŽANJU DOPRINOSA U RESURSIMA MULTIDIMENZIONALNOJ INTEGRISANOJ MISIJI UJEDINJENIH NACIJA ZA STABILIZACIJU U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI (MINUSCA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE PORTUGAL O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE DIPLOMATSKOG I KONZULARNOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE, SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE, VLADE CRNE GORE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O OSNIVANJU BALKANSKIH VOJNOMEDICINSKIH SNAGA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O ZAŠTITI RATNIH GROBOVA I VOJNIH MEMORIJALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KIRGISKE REPUBLIKE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE TAJLAND O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O BAVLJENJU PLAĆENOM DELATNOŠĆU ČLANOVA PORODICE ČLANOVA ZVANIČNIH PREDSTAVNIŠTAVA DVE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GVATEMALE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PRENOSU NADLEŽNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE IRAKA O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O OBAVLJANJU PLAĆENE DELATNOSTI ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SPECIJALNE ADMINISTRATIVNE REGIJE HONG KONG NARODNE REPUBLIKE KINE O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZ PARIZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, ZAKLJUČENOG RAZMENOM NOTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH, SA STATUTOM REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STATUSU I FUNKCIJAMA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA NESTALA LICA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex