Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 5 od 13.03.2015.)

  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I SEKRETARIJATA ZA TURIZAM I KULTURU ABU DABIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U SLUČAJU KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ODRŽIVOM TURIZMU UZ OKVIRNU KONVENCIJU O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ODRŽIVOM UPRAVLJANJU ŠUMAMA UZ OKVIRNU KONVENCIJU O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJA O SARADNJI U OBLASTI VETERINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DEMOKRATSKE I NARODNE ALŽIRSKE REPUBLIKE U OBLASTI ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex