Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 5 od 12.04.2016.)

 • MEĐUNARODNA KONVENCIJA O SUZBIJANJU FALSIFIKOVANJA NOVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA NACIONALNE EKONOMIJE MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I UPRAVE ZA TURIZAM I ANTIKVITETE EMIRATA FUDŽEIRA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU POČETKA PRIMENE MEĐUNARODNE KONVENCIJE O SUZBIJANJU FALSIFIKATA NOVCA I PRATEĆEG PROTOKOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU AMANDMANA NA KONVENCIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU EVROPSKE OKVIRNE KONVENCIJE O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI IZMEĐU TERITORIJALNIH ZAJEDNICA ILI VLASTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE NATO ZA PODRŠKU (NSPO) O SARADNJI U OBLASTI LOGISTIČKE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI INTELEKTUALNE SVOJINE TOKOM BILATERALNE VOJNO-TEHNIČKE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O OSNIVANJU NEMAČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O OSNIVANJU NEMAČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex