Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 7 od 16.03.2015.)

  • EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA – ADN 2015 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA EKONOMIJE CRNE GORE O UNAPREĐENJU SARADNJE U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA JAŠA TOMIĆ (REPUBLIKA SRBIJA) – FENJ (RUMUNIJA), NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA NAKOVO (REPUBLIKA SRBIJA) – LUNGA (RUMUNIJA), NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA VRBICA (REPUBLIKA SRBIJA) – VALKANJ (RUMUNIJA), NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O READMISIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex