Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 14 od 04.02.2015.)

 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KORIGOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA RADNE GRUPE ZA USKLAĐIVANJE AKTIVNOSTI PREDSEDAVANJA REPUBLIKE SRBIJE ORGANIZACIJOM ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU (OEBS) ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA VIMINACIJUM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MEĐUNARODNOG VODNOG PUTA E 80 - DUNAV (PANEVROPSKI KORIDOR VII) ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex