Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 16 od 09.02.2015.)

 • JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTA ZA PROGRAM ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA PRIVREDNOG AMBIJENTA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA PRIMENI MODELA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE REPUBLIKE ESTONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-173/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-780/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2149/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O CENAMA BOLESNIČKOG DANA ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • PRAVILNIK O TROŠKOVIMA KOJE SNOSE TREĆA LICA PRED AGENCIJOM ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI I VRSTI STVARNIH TROŠKOVA NASTALIH U SPROVOĐENJU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JP "TRANSNAFTA" PANČEVO ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA RUSKOM FEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-1440/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-1442/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-1476/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-1477/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 13 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 14 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 16 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 17 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 18 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 19 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 20 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 22 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 23 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 24 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 25 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 26 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 27 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 29 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 3 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 30 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 33 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 34 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 8 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 1030/86 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 1220/84 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 1480/83 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 2053/83 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3311/86 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3534/87 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3541/85 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3829/86 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 717/85 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 810/83 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 2695/95 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA TIMOČKE KRAJINE ZA PERIOD DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex