Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 16 od 02.03.2017.)

 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • ODLUKA O OBRASCIMA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI I OBRASCU SERTIFIKATA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ODGOVORNOG ZA POSLOVE UPRAVLJANJA PREVOZOM PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O GRANIČNIKU BRZINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O PODACIMA O BRODU I OTPADU KOJE JE DOMAĆI BROD DUŽAN DA PREDA NADLEŽNOM ORGANU DRŽAVE LUKE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O PRIPRAVNOSTI ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA DOMAĆI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU USAGLAŠAVANJA PREDLOGA REDOVA VOŽNJE U MEĐUMESNOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČOKA", ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • REŠENJE O UPISU STRANKE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIH ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIH ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex