Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 25 od 09.03.2016.)

 • PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMENJENOJ ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O LETOVIMA POSEBNE NAMENE ZA OPERATIVNE POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "INGAS" INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 165-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 165-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 165-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • STATUT O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMORE SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • STRATEGIJA NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE - ISTRAŽIVANJA ZA INOVACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE, NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex