Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 36 od 13.04.2017.)

 • ANEKS I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3258/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3260/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3262/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3263/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3266/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TEHNIČKIM REZERVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KRALJEVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I DRUGE PRIORITETE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7203/2013, SA ODBIJAJUĆIM IZDVOJENIM MIŠLJENJEM SUDIJE, PRIDRUŽIVANJEM SUDIJE ODBIJAJUĆEM IZDVOJENOM MIŠLJENJU I IZDVOJENIM MIŠLJENJEM SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA SPOLJNIH ZIDOVA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI NASELJENO MESTO U KOJEM SE OBAVLJA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA KANDIDATA ZA VOZAČE I VOĐENJU EVIDENCIJA O MESTIMA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O REDU VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA I METODOLOGIJI PRIMENE POLIGRAFSKOG ISPITIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA, OPREME I KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA UZGOJ, DRŽANJE I PROMET ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠKOLSKOG PRVENSTVA U KOŠARCI 3 NA 3, U BEOGRADU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OBUSTAVI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA I ROBE NA DELU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 2017–2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA IZBORE DELEGATA SKUPŠTINE SKS RASPISANE ZA 21. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3298/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3200/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3201/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3202/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3294/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3295/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3296/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3299/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3300/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA EFIKASNO KORIŠĆENJE TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex