Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 37 od 24.04.2015.)

 • ISPRAVKA REŠENJA VLADE 05 BROJ 465-3660/2015 OD 9. APRILA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • NAREDBA O IZMENAMA NAREDBE O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG CENTRA ZA OBUKU JEDINICA ZA MULTINACIONALNE OPERACIJE - BAZA "JUG" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE NA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE OBAVEZE BANAKA PO OSNOVU PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU STALNE KOORDINACIONE GRUPE ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE POČETNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE REDOVNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1211/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2095/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MARTU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U PRVOM KVARTALU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA EVIDENCIJE ULOVA PRIVREDNOG RIBARA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ULOVU RIBE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA ANOPLOPHORA CHINENSIS (THOMSON) I ANOPLOPHORA MALASIACA (FORSTER), NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNOG ORGANIZMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA, KAO I NAČINU OBAVEŠTAVANJA O PREDUZETIM MERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA NEOPHODNIH ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST U REPUBLICI SRBIJI I METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE, PROVERU I OCENU EFEKATA NJEGOVOG SPROVOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1.1-31.12.2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN" ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKO STAMBENO" ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "BEOGRADSKA TVRĐAVA" ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU - UNESKO ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI "INDUSTRIJA ZA PRERADU MAJDANPEK" D.O.O. MAJDANPEK ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA - BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA - BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA - BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "HIPODROM BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA - BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU - UNESKO ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA SAVETA NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 292-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 292-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 292-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4590/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4591/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4611/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-4283/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-4284/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-4285/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-4286/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA OBNOVU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA AUTORSKOG PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJI SE ZASNIVAJU NA AKTIVNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 023-4473/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex