Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 6 od 22.01.2015.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00214/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA ZAJEČAR", ZAJEČAR ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KJP "ZLATIBOR" IZ ČAJETINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLEĐIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex