Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 60 od 08.07.2015.)

 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • LISTE BIOCIDNIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR BIOCIDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 5. AVGUSTA – DANA SEĆANJA NA STRADANJE I PROGON SRBA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-439/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1696/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7623/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • PRAVILNIK O BRODSKIM ISPRAVAMA I KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM POKAZATELJIMA BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA", PANČEVO ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJIH KUPACA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA "ŽELEZNICE SRBIJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O SMANJENJU AKCIJSKOG KAPITALA "ŽELEZNICE SRBIJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI "ŽELEZNICE SRBIJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO, IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE NOVIH AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SUBOTICA, AP VOJVODINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BRESTA, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO ENERGO CONSULTING POWER DOO NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LEPENICA BATOČINA", BATOČINA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA I GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG RADIO-DIFUZNOG PREDUZEĆA "RADIO POŽAREVAC", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA I GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG RADIO-DIFUZNOG PREDUZEĆA "RADIO POŽAREVAC", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U BAČKOJ TOPOLI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPŠTINE KUČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE ULICA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE ULICE U BAJINOJ BAŠTI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE PO KONKURSU ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG", CRNA TRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA DAVANJA NA ZAJAM I U ZAKUP POJEDINIH VRSTA ROBA IZ ROBNIH REZERVI I USLOVIMA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIPOTECI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex