Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 61 od 07.07.2016.)

 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-17/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-18/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-19/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE I ŽELEZNIČKOG PREVOZNIKA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAŽU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU REŠAVANJA SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE NAZIVA NACIONALNIH INTERNET DOMENA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O VERIFIKACIJI PODSISTEMA ILI NJEGOVOG DELA, SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ELEMENATA PODSISTEMA I SERTIFIKATA O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA PODSISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA O ODRŽAVANJU PODSISTEMA TURISTIČKO-MUZEJSKE ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ODRŽAVANJA PODSISTEMA ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BRODSKIH AGENATA I AGENATA POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA VRŠENJE POSLOVA ODRŽAVANJA GORNJEG I DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA VRŠENJE POSLOVA ODRŽAVANJA SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 50124/13, MILENKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 58385/13, LJAJIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASHODOVANJU I PRODAJI 332 TERETNIH KOLA I 105 LOKOMOTIVA RAZNIH SERIJA, VLASNIŠTVO "SRBIJA KARGO" A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 385-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00058/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00208/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00215/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6067/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6073/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6121/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JUL, AVGUST I SEPTEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH LABORATORIJA KOJE VRŠE SLUŽBENU KONTROLU U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE, PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRI KORIŠĆENJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2x110 KV KRALJEVO 3 - NOVI PAZAR 1 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 110-5960/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex