Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 63 od 15.07.2016.)

 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA BEZ NAKNADE, INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FDS D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-6256/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-6259/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-6260/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-6274/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-6257/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-6258/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-6451/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "OBILAZNICE OKO BEOGRADA" I DRUGIH KAPITALNIH PROJEKATA IZ OBLASTI PUTNE PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE BELA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-202/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-203/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-192/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-210/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-80/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-92/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5536/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7197/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA POSLOVNU 2015. GODINU "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE BELA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 415-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6445/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6446/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6447/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6448/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6528/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI LESOTO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ZELENORTSKOJ REPUBLICI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LISABONU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI LESOTO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ZELENORTSKOJ REPUBLICI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LISABONU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)
 • UREDBA O PLANU HITNIH MERA POMOĆI ŽRTVAMA I NJIHOVIM PORODICAMA U SLUČAJU NESREĆE U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex