Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 67 od 29.07.2015.)

 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "KOMUNALAC", NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O IZMENI STATUTA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VOJNIČKOG GROBLJA U KOVINU ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE AKCIZNE DOZVOLE, NAČINU I KONTROLI OTPREMANJA I DOPREMANJA PROIZVODA U AKCIZNO SKLADIŠTE I O VOĐENJU EVIDENCIJE U AKCIZNOM SKLADIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE I ZAVRŠNI RAČUN TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU DIREKTORA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU S MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA B SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7786/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7819/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8059/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8180/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • UREDBA O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 116-8060/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex