Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 67 od 05.08.2016.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA PRIMENU PROTOKOLA ZA PRENOS PORUKA O LETU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG INFORMATIVNOG PREDUZEĆA "RADIO I TELEVIZIJA BAČKA PALANKA", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALPROJEKT", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG INFORMATIVNOG PREDUZEĆA "RADIO I TELEVIZIJA BAČKA PALANKA", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALPROJEKT", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex