Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 69 od 07.08.2015.)

 • ISPRAVKA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA B SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • LISTE O DOPUNAMA LISTI AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE JAVNOG KAPITALA, ODNOSNO AKCIJA METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-201/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-218/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5230/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O AUDIO-VIZUELNIM KOMERCIJALNIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCU LEGITIMACIJE PROSVETNOG INSPEKTORA I PROSVETNOG SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O VREDNOVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA I POSTUPKU AKREDITACIJE INSTITUTA, INTEGRISANIH UNIVERZITETA, FAKULTETA I CENTARA IZUZETNIH VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O BRATIMLJENJU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA TOLUKE, SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "NAISSUS, NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", TITEL ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8388/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8516/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8519/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • UREDBA O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-539/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-540/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex