Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 7 od 23.01.2015.)

 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA GRADA ZAJEČARA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00371/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-00313/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-560/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA IZVRŠNOG POVERIOCA KOMORI IZVRŠITELJA ZA ODREĐIVANJE NADLEŽNOG IZVRŠITELJA, SADRŽINI ODGOVORA KOMORE IZVRŠITELJA I NAČINU DOSTAVLJANJA ODGOVORA KOMORE IZVRŠITELJA IZVRŠNOM POVERIOCU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O TOPOGRAFSKOM PREMERU I TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-648/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-651/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-653/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11008/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11021/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-379/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-600/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-603/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA - PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex