Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 76 od 04.09.2015.)

 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA BEZ NADOKNADE, PRIVREDNOG DRUŠTVA "KIKINDSKI MLIN" A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE "TELEVIZIJA SMEDEREVO" ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE ZA RADIO DIFUZNE DELATNOSTI "RADIO NOVI BEČEJ" ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZDAVANJU BEZ NAKNADE AKCIJA III EMISIJE, PRIVREDNOG DRUŠTVA "KIKINDSKI MLIN" A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA KOPAONIK NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZVORIŠTA VODOSNABDEVANJA "JELAŠNICA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE BEZVIZNOG REŽIMA PUTOVANJA SA EVROPSKOM UNIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-1083/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-2219/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-884/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSEBNE EVIDENCIJE O LICIMA OSUĐENIM ZA KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE IZVRŠENA PREMA MALOLETNIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POTVRĐIVANJU PROGRAMA SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I VLADE MOSKVE, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VRNJAČKA BANJA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BERANE, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VRNJAČKA BANJA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ŽABLJAK, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9455/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9457/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9458/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9459/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9462/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA - KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-9336/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-9338/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-9341/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-9342/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-9343/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9373/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9376/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9414/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9452/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9493/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DUGOROČNOG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex