Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 82 od 08.09.2017.)

 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA, PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEKOVE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA BROJ A 679/17 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA, KAO I DINARSKIH I DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA UNAPREĐENJE ADRESNOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREDLAGANJE MERA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA SUŠE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UKIDANJE OBAVEZNE PRIMENE PEČATA I IZDAVANJA PAPIRNE FAKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U GRADU MARTIN, SLOVAČKA REPUBLIKA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PITANJA ISPLATE NAKNADE LICIMA U REZERVNOM SASTAVU ANGAŽOVANIM U RATNIM JEDINICAMA 1999. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA I POPUNJAVANJA POJEDINAČNE DOZVOLE ZA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU ZIMOVNIKA OTVORENIH ZA ZIMOVANJE STRANIH I DOMAĆIH PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA NA KOME SE PROVERAVA STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA KOJI SE PRVI PUT BIRA NA FUNKCIJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA DODELJIVANJA I NAČINU KORIŠĆENJA I RAZDUŽIVANJA DOZVOLA ZA VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IMENOVANJE ENERGETSKIH MENADŽERA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ČIJA JE PRETEŽNA DELATNOST U SEKTORU TRGOVINE I USLUGA, ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE, ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA VAĐENJA REČNIH NANOSA ZA PERIOD OD AVGUSTA 2017. DO AVGUSTA 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8634/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8635/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8636/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8637/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA PERIOD 2017–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ŠANGAJA, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I VLADE GRADA MOSKVE, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ELIN PELIN, REPUBLIKA BUGARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA OBNINSK, KALUŠKA OBLAST, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAJINA BAŠTA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA MONTROSE (MONTROUZA), SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, SAVEZNA DRŽAVA KOLORADO ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAJINA BAŠTA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE PARTIZANSKE, SLOVAČKA REPUBLIKA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA", SREMSKA KAMENICA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA", BAJINA BAŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8564/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8565/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8566/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8567/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8568/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8569/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8570/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8571/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8572/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8573/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8575/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8576/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8577/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8578/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8579/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8580/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8581/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA" U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LEBANE", LEBANE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA POSLOVE URBANIZMA "URBANIZAM" U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", LEBANE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8490/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 204-8454/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 492-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 492-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 492-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 492-4/17 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8147/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8148/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8149/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8451/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE POJEDINIH ODREDABA ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE KOJE SE ODNOSE NA KAPITAL BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • UREDBA O GARANCIJI POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA KLASIFIKACIJU POVREDA PROPISA PREMA KATEGORIJI OPASNOSTI OD NASTUPANJA POSLEDICA U TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex