Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 84 od 12.10.2016.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU SVIH PRAVNIH POSLEDICA AKATA I RADNJI PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI KOJE SE ODNOSE NA PRAVNI I FAKTIČKI POLOŽAJ RMHK "TREPČA" A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU 2017. I 2018. ZA GODINE BORBE PROTIV SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE 01 BROJ 021-00-2/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2015. GODINU I ZAVRŠNI RAČUN TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM PREDUZEĆU "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LOZNICA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE MALTEPE, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE TUTIN, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE PETNJICA, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2015. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA "LJUBOVIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "STANDARD", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LJUBOVIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JKP "STANDARD", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9385/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9387/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9526/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9528/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9529/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9531/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9564/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9642/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex