Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1-15.1.2017.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.1.2017.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-31.1.2017.

VESTI NA DAN 20.01.2017.

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnost člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana


Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012... Dalje

ZAKON O RADU: Zakon predviđa da tokom jedne radne nedelje broj prekovremenih radnih sati može da bude najviše osam, odnosno godišnje najviše 416


Većina radnika u Srbiji u proseku dnevno radi dva do tri sata prekovremeno i za taj rad najčešće nisu plaćeni, tvrde predstavnici sindikata... Dalje

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Odgovori SKGO na pitanja gradova i opština o primeni Zakona


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) objavila je odgovore na postavljena pitanja gradova i opština o primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama... Dalje

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu formiralo odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici, koje čine tri zamenika javnog tužioca i jedan tužilački pomoćnik


Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici koje čine tri zamenika javnog tužioca... Dalje

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Državni organi, funkcioneri i radnici koji u tim organima rade imaju zakonsku obavezu da se korektno i odgovorno odnose prema podacima o ličnosti građana


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još jednom podseća sve državne organe koji raspolažu podacima o ličnosti... Dalje

SRBIJA I RUSKA FEDERACIJA POTPISALE SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI: Radni staž koji su državljani Srbije ostvarili u Rusiji ulaziće u obračun za ostvarivanje prava na penziju


Svi koji su nekada radili u Rusiji ili trenutno tamo rade uskoro će moći da svoj rad i naplate, odnosno da ostvare pravo na penziju. Radni staž će ući u obračun penzionog čeka i dobijaće... Dalje

SVETSKA BANKA ODOBRILA SRBIJI ZAJAM OD 182,6 MILIONA EVRA ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I FINANSIJSKE ODRŽIVOSTI JAVNIH PREDUZEĆA U OBLASTI ENERGETIKE I SAOBRAĆAJA


Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam od 182,6 miliona evra (200 miliona dolara) za poboljšanje upravljanja javnim rashodima i unapređenje efikasnosti i finansijske... Dalje

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Izabrani predsednik i zamenik predsednika Odbora Agencije


Na sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, održanoj 18.01.2017. godine, kojoj su prisustvovali: prof. dr Evica Petrović, prof. dr Dragan Mitrović, prof. dr Božo Drašković, Danica Marinković, Nikola Stanojević i Zoran Vujičić, za predsednika Odbora... Dalje


Arhiva dnevnih vesti