MINIMALNA ZARADA

2015. godina

Mesec

Broj časova rada

Po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Bruto minimalna zarada za mesec*

Januar 2015.

176

121

21.296

28.749

Februar 2015.

160

121

19.360

25.987

Mart 2015.

176

121

21.296

28.749

April 2015.

176

121

21.296

28.749

Maj 2015.

168

121

20.328

27.368

Jun 2015.

176

121

21.296

28.749

Jul 2015.

184

121

22.264

30.129

Avgust 2015.

168

121

20.328

27.368

Septembar 2015.

176

121

21.296

28.749

Oktobar 2015.

176

121

21.296

28.749

Novembar 2015.

168

121

20.328

27.368

Decembar 2015.

184

121

22.264

30.129

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom usklađenog dinarskog neoporezivog iznosa zarade od 11.433 dinara koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 5/2015, a koji stupa na snagu 1. februara 2015. godine.