MINIMALNA ZARADA

2015. godina

Mesec

Broj časova rada

Po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Bruto minimalna zarada za mesec*

Januar 2015.

176

121

21.296

28.749

Februar 2015.

160

121

19.360

25.987

Mart 2015.

176

121

21.296

28.749

April 2015.

176

121

21.296

28.749

Maj 2015.

168

121

20.328

27.368

Jun 2015.

176

121

21.296

28.749

Jul 2015.

184

121

22.264

30.129

Avgust 2015.

168

121

20.328

27.368

Septembar 2015.

176

121

21.296

28.749

Oktobar 2015.

176

121

21.296

28.749

Novembar 2015.

168

121

20.328

27.368

Decembar 2015.

184

121

22.264

30.129

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom usklađenog dinarskog neoporezivog iznosa zarade od 11.433 dinara koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 5/2015, a koji je stupio na snagu 1. februara 2015. godine.

2016. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Januar 2016.

21

168

121

20.328

Februar 2016.

21

168

121

20.328

Mart 2016.

23

184

121

22.264

April 2016.

21

168

121

20.328

Maj 2016.

22

176

121

21.296

Jun 2016.

22

176

121

21.296

Jul 2016.

21

168

121

20.328

Avgust 2016.

23

184

121

22.264

Septembar 2016.

22

176

121

21.296

Oktobar 2016.

21

168

121

20.328

Novembar 2016.

22

176

121

21.296

Decembar 2016.

22

176

121

21.296

Napomena:
U skladu sa Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015) minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2016. godine iznosi 121,00 dinar ("neto"), po radnom času.