Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu


 

NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.

S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene

Period primene

Iznos najviše osnovice

"Sl. glasnik RS"

od 1.1.2017. do 31.1.2017.

315.305 (63.061 x 5)

105/2016

od 1.2.2017. do 28.2.2017.

368.205 (73.641 x 5)

5/2017

od 1.3.2017. do 31.3.2017.

286.155 (57.231 x 5)

13/2017

od 1.4.2017. do 30.4.2017.

324.235 (64.847 x 5)

29/2017

Napomena: najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu, odnosno ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od navedene osnovice, a ne i za koji broj sati je takva zarada ostvarena.

NAJVIŠA GODIŠNJA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

U skladu sa članom 43. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade u Republici isplaćene u godini za koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi.

Godina

Iznos najviše godišnje osnovice

"Sl. glasnik RS"

2016.

3.808.440

7/2017

 

PROCENJENA NAJVIŠA GODIŠNJA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Procenjenu najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini petostruki iznos godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u prethodnoj godini uvećan za procenjeni rast zarada u tekućoj godini.

Godina

Iznos procenjene najviše godišnje osnovice

"Sl. glasnik RS"

2017.

3.953.503

7/2017

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu