Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Pravna baza Paragraf Lex

Štampani i e-časopisi

Priručnici i komentari

Kalkulatori

Kamatni kakulator
Kalkulator sudskih taksi

NOVO OD 2015. GODINE – UZ PRETPLATU NA PRAVNI INSTRUKTOR

SPECIJALIS ZA ADVOKATE

Izlazi jednom mesečno, uz stručni časopis
Pravni instruktor

NOVO OD 2015. GODINE – UZ PRETPLATU NA PRAVNI INSTRUKTOR

Paragrafova zbirka sudskih odluka

Izlazi u januaru svake godine i sadrži odabrane sentence iz odluka sudova opšte i posebne nadležnosti
Kompanija Paragraf je sredinom oktobra 2011. godine pokrenula štampano izdanje časopisa  Pravni instruktor. Uređivačka politika zasnovana je na pravovremenom komentarisanju novodonetih propisa, blagovremenom najavljivanju predstojećih zakonodavnih aktivnosti, kao i na prepoznavanju aktuelnih problema u praksi i definisanju pravnih stavova. Kroz časopis pretplatnik se informiše, upoznaje sa aktuelnostima pravničke struke i dobija sve potrebne instrukcije za svakodnevni rad. Pretplatnici mogu kontaktirati Redakciju sa predlozima, sugestijama i pitanjima i na taj način učestvovati u kreiranju rešenja i davanju odgovora na dileme iz prakse.


SPECIJALIS ZA ADVOKATE - Štampani dodatak časopisa Pravni instruktor - izlazi jednom mesečno i sadrži odabir aktuelnih tema i informacija od značaja za svakodnevni rad advokata.

Redakcija Pravnog instruktora, uz pomoć eminentnih stručnjaka, svakog meseca odgovara na zahteve i potrebe advokata i kroz ovo izdanje pravovremeno pruža informacije o svim događajima u zakonodavstvu Republike Srbije, novim stavovima sudske prakse, kako domaćih sudova tako i Evropskog suda za ljudska prava, kao i nadležnih državnih organa koji utiču na rad advokata.

Tema aktuelnog broja:

• Advokatska delatnost u sistemu PDV
• Nagrade i nužni troškovi branioca u carinskom prekršajnom postupku
• Aktuelna pitanja i odgovori iz rubrike Advokatura
• Odabir aktuelne sudske prakse u vezi sa nagradom i naknadom za rad advokata
• Modeli ugovora o visini naknade za rad advokata • Prednosti
 • Demo
 • Autori
 • Cenovnik i pretplata
 • Poslednji brojevi

KOME JE NAMENJEN?

Časopis je namenjen advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

KOJE SU ZAKONSKE OBLASTI OBUHVAĆENE?

Odabir tema radi se u skladu sa potrebama pretplatnika, a na osnovu pitanja i nedoumica, koje se u formi odgovora na pitanja i u formi stručnih komentara objavljuju, i na taj način obezbeđuju blago­vremeno i zakonito postupanje. Akcenat je na primeni propisa kojima je uređeno:
 • ustavno pravo;
 • pravosudno-organizaciono pravo;
 • građansko pravo;
 • parnični, vanparnični i izvršni postupak;
 • krivično pravo i krivični postupak;
 • upravno pravo i upravni postupak;
 • radno, penzijsko i medicinsko pravo;
 • trgovinsko i kompanijsko pravo;
 • međunarodno i upravno pravo;
 • poresko pravo;
 • ostalo kazneno zakonodavstvo;
 • zastarelost;
 • stavovi sudske prakse.

KOJE SU PREDNOSTI OVOG ČASOPISA?

Budući da se časopis pretplatnicima distribuira zajedno sa Paragraf Lex-om - pravnom bazom podataka (koja sadrži sve redakcijski prečišćene verzije tekstova važećih i ranije važećih zakona i podzakonskih akata), tekstovi su rasterećeni citata članova propisa, zato što ih korisnici, ukoliko to žele mogu videti korišćenjem relacija koje su programski uspostavljene. Ovakav način uređivanja, pretplatnicima omogućava znatno instruktivniju verziju dokumenata, a samim tim i znatno manje vremena za njihovo čitanje i analizu u odnosu na tekstove koji se objavljuju u štampanim izdanjima časopisa slične sadržine. Sama pretraga željenih tekstova je naša najveća prednost, jer podrazumeva mnoštvo načina nalaženja željene vrste dokumenta bez obzira na datum njegovog objavljivanja (preko pretrage propisa ili njegovog određenog člana, pa do pretrage putem ključne reči itd.). Osim svega navedenog, činjenica da se časopis dnevno ažurira već govori o našem zalaganju da pretplatnici budu obavešteni o svim aktuelnim promenama u najkraćem mogućem roku.

S obzirom na to da se ažuriranje časopisa sprovodi na dnevnom nivou (svakog radnog dana) pretplatniku je zagarantovana blagovremena informacija kako o samom stupanju na snagu određenog propisa tako i o objavljivanju stučnog komentara ili pitanja i odgovora vezanog za taj propis.

Obaveštenje

Pravni instruktor u elektronskom formatu se prodaje kao deo paketa “PARAGRAF KOMENTARI I TUMAČENJA PROPISA".

DEMO VERZIJA PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX


Besplatno pročitajte, koristite, pretražujte prečišćene propise Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine, gradova i opština. Koristite popunjive obrasce i čitajte pravno-ekonomske vesti.
Pristupite Paragraf Lex DEMO aplikaciji >>>

Ko su autori tekstova?

Autorska saradnja, sa preko 300 eminentnih stručnjaka za odgovarajuće oblasti,kao što su sudije, profesori, stručni saradnici pri državnim organima, predstavnici međunarodnih organizacija i drugi,  predstavlja garanciju kvaliteta i pouzdanosti informacija u časopisu Pravni instruktor.

Pretplatom na časopis stičete pravo na:

 • 24 BROJA ČASOPISA
 • SPECIJALIS: PARAGRAFOVА ZBIRKА SUDSKIH ODLUKA izlazi ujanuaru svake godine i sadrži odabrane sentence iz odluka sudovaopšte i posebne nadležnosti donete u prethodnoj godini
 • POSTAVLJANJE PITANJA pisanim putem iz oblasti koje su tema časopisa
 • POSTAVLJANJE PITANJA putem telefona iz oblasti radnih odnosa, kompanijskog i privrednog prava od 11-13h
 • ULAZNICE ZA JEDNODNEVNA SAVETOVANJA u organizaciji kompanije Paragraf
 • 1 AKTUELNI PRIRUČNIK u izdanju kompanije Paragraf
 • SVE BROJEVE objavljene u godini u kojoj je zaključena pretplata,u pdf formatu, na kraju kalendarske godine
 • BESPLATNO REKLAMIRANJE - jedna besplatna reklama unekom od izdanja kompanije Paragraf
 • POPUSTE NA PRETPLATU na ostala izdanja i stručne skupovekompanije Paragraf
 • POVOLJNE USLOVE PLAĆANJA - mogućnost plaćanja godišnje pretplate u 4 rate

CENOVNIK

KONTAKT SA REDAKCIJOM

POSTAVLJANJE PITANJA putem telefona od 11-13h
iz oblasti radnih odnosa, kompanijskog i trgovinskog prava na telefon 011/2750-371
iz oblasti prava u javnom sektoru i javne nabavke: 011/7702-672

Pitanja, sugestije i predloge možete dostaviti redakciji časopisa Pravni instruktor putem e-maila ili faxa u vremenu od 7:30 - 15:30h.

Paragraf Lex D.O.O.
Fax: 011/3290-498
e-mail: pitanja.pi@paragraf.rs

Pregled arhive svih brojeva ...pogledajMAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: